լուսազարդ

լուսազարդ

Dasnabedian 1995: 439

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,6
que pare la lumière

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼՈՒՍԱԶԱՐԴ — (ի, ից.) NBH 1 0897 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c ա. φαιδρότερος splendidior եւն. Զարդարեալ լուսով. պայծառ. լուսաւոր. լուսափայլ. Լուսատու. *Յամենայն օր լուսազարդ լինի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 43: *Պատկեր լուսազազարդ, եւ հասակ փառաց. Արծր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԻԱԶԱՐԴ — ( ) NBH 1 0384 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c ա. Ուօղ զզարդ երկնային. լուսազարդ. լուսեղէն. *Ի դասս արփիազարդ բանականացն (հրեշտակաց). Պիտ.: *Արփիազարդ փառք, կամ զգեստ. Զքր. կթ.: Ճշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԻԱԿԻԶ — ( ) NBH 1 0384 Chronological Sequence: 7c ա. ԱՐՓԻԱԿԻԶՆ կամ ԱՐՓԻԱԿԻԶ. Կիզիչ իբրեւ զարփի, կամ որպէս հատուած արփւոյ. լուսազարդ. հրացայտ. *Արփիակիզն փայլումն. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՓԻԱԿԻԶՆ — ( ) NBH 1 0384 Chronological Sequence: 7c ա. ԱՐՓԻԱԿԻԶՆ կամ ԱՐՓԻԱԿԻԶ. Կիզիչ իբրեւ զարփի, կամ որպէս հատուած արփւոյ. լուսազարդ. հրացայտ. *Արփիակիզն փայլումն. Թէոդոր. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՑԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 1 510 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 13c ա. φλόγινος flammeus Ի բոցոյ կազմեալ, բոցանիւթ, բոցային, հրեղէն, լուսեղէն. իրօք կամ նմանութեամբ. *Բոցեղէն սրոյ շուրջանակաւ պահել զճանապարհս ծառոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԶԳԵԱՑ — (զգեցի, ցից.) NBH 1 0897 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 13c ա. որ եւ ԼՈՒՍԱԶԳԵՍՏ. Որ կրէ յինքեան կամ լիւրեաւ զլոյս. Լուսազարդ. լուսափայլ. լուսեղէն, պայծառազգեաց. սպիտակազգեաց. եւ Սպիտակ յոյժ. *Թագաւորք երկրի լուսազգեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԿՐՕՆ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: 12c ա. Սրբակրօն. լուսազարդ քաղաքավարութեամբ. առաքինափայլ. *Երեւեցաւ ջահաւորալ վարդապետութեամբ եւ լուսակրօն վարուք. Ժող. հռոմկլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՀՐԱՇ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. հրաշալի լուսով արտափայլեալ. Լուսազարդ. լուսակէգեղ. *Լուսահրաչ փառօքտօնս այս պսակեալ: Առաքինութեանն լուսահրաշ վարդիւք եւ շուշանօք. Խոր. վրդվռ.: *Պայծառք՝ լուսահրաշ շրթունք. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Ներկեալ լուսով, կամ իբրեւ զլոյս. լուսազարդ. Լուսագեղ. Լուսափայլ. Լուսակազմ. *Ի քո դէմս լուսանկար փրկութիւնքս այսոքիկ յանկեալ առ լցան. Նար. խչ.: *Եղծանելով զնախատպին պատկերի լուսանկար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՆՈՐՈԳ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: 10c ա. Նորոգեալ եւ նորոգիչ լուսով կամ ʼի լոյս. լուսազարդ. լուսահրաշ. *Մեծափառք, լուսանորոգք, եւ րաշապատիւք: Լուսանորոգ խաչիս աշտարակ. Նար. ՟Լ՟Ե. ՟Հ՟Ե. ՟Հ՟Է. եւ Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0899 Chronological Sequence: 13c գ. Վառումն լուսոյ. պայծառութեան լուսազարդ. լուցմունք ճրագաց. *յեկեղեցի նոյնթէս լինի լուսաւառութիւն մինչեւ յաւիտեան. Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.